Velkommen til
GB Kommunikasjon

post@gbkom.no - 917 01 580

Om GB Kommunikasjon AS

GB Kommunikasjon leverer løsninger innen markedsføring og dataflyt.

Våre tjenester dekker innholdsproduksjon, digital og papirbasert markedsføring, samt tekniske løsninger for datafangst og datakontroll.

Produktområder

Våre løsninger spenner bredt, men utfyller hverandre på en måte som tilsammen skaper et sterkt og unikt produkt. Her er en oversikt over våre ulike områder, med et anslag over kapasitetsutnyttelsen siste periode:

Digital markedsføring 73%
Nisjeløsninger innen markedsføring 100%
Dronefoto 78%
IoT 80%
ERP-løsninger 63%


Markedsføring

Med røtter helt tilbake til blytiden, har vi lang erfaring innen markedsføring og informasjonsformidling. Vi hjelper deg å velge de beste løsningene. Selv om vi fremdeles leverer trykksaker, foregår det meste i dag via digitale kanaler.

Nisjeløsninger

Vi har utviklet digitale plattformer og komplette pakker tilpasset enkelte bransjer. Her lar vi våre erfaringer komme alle til gode, og sørger for at bransjen får et felles løft.

Datasense

Datasense er vår egenutviklede IoT-hub, som lar deg registrere og kontrollere dine omgivelser.


Dataoversikt

Digitalisert arbeidsflyt kan og bør innføres innen så mange områder som mulig, uansett størrelse på virksomheten. Alt fra timeregistreringer og avviksføringer, til kundeoppfølging og mediearkiv bør flyttes over til gode løsninger for å lette føringer og gi en bedre oversikt.

Nisjeløsninger

Skreddersydde plattformer for digital markedsføring

Ingen bransjer er like, og alle har sine særegenheter og fellestrekk. Vi har blitt veldig godt kjent med enkelte bransjer, og har utviklet løsninger som er spesielt tilpasset den enkelte bransjen.

Våre løsninger gir synergieffekter, og sørger for at hver enkelt får mest mulig ut av markedsføringsbudsjettet. Som en del av våre komplette løsninger, har vi laget skreddersydde kommunikasjonsplattformer som gir enklere tilgang til markedet og nye prospects.

Tomteoversikt.no

Lageroversikt.no

Dataoversikt.no

Digital Markedsføring

Digital markedsføring

Effektiv markedsføring, målbare resultater

Med røtter helt tilbake til blytiden, har vi lang erfaring innen markedsføring og informasjonsformidling. Vi hjelper deg å velge de beste løsningene. Selv om vi fremdeles leverer trykksaker, foregår det meste i dag via digitale kanaler.

Digital markedsføring består av helt andre elementer og teknikker enn det vi er kjent med fra tradisjonell markedsføring. Stadig større andeler av markedsføringsbudsjettene brukes på nye kanaler og virkemidler. Dersom man gjør det riktig, kan det bli svært kostnadseffektivt.


Noen av våre tjenster

Innholdsproduksjon

Innholdsproduksjon står svært sentralt innen digital markedsføring, og begreper som Content Management snakkes det mye om. Vi bistår med alt fra tekstinnhold tilpasset den nye mediehverdagen, til film og foto fra luften tatt med drone.

Markedsmateriell

Markedsmateriell i form av brosjyrer, foldere, kontorrekvisita, osv har man fremdeles bruk for. Og selvsagt er dette en del av pakken vi kan tilby for deg.

Markedsføring gjennom sosiale medier

Sosiale medier gir markedsføringen en ny dimensjon. Gå fra å skape oppmerksomhet til å skape deltakelse. Engasjer målgruppen din, og motiver dem til å spre det gode budskap.

Datasense

Innhenter dine data


De fleste papirskjemaene som vi før måtte forholde oss til, er nå erstattet av digitale løsninger. Dette gjør informasjonsformidling og bearbeidingen av informasjon betydelig enklere. Vi har tatt skrittet videre, og leverer løsninger som henter inn og bearbeider data på egen hånd.

Datasense er vår egenutviklede IoT-hub, som lar deg registrere og kontrollere dine omgivelser.


Digitalisert arbeidsflyt kan og bør innføres innen så mange områder som mulig, uansett størrelse på virksomheten. Alt fra timeregistreringer og avviksføringer, til kundeoppfølging og mediearkiv bør flyttes over til gode løsninger for å lette føringer og gi en bedre oversikt.

Ta kontakt for en nærmere presentasjon av konseptet.Tomteoversikt.no

Tomteoversikt.no er stedet for å finne tilgjengelige tomter i et bestemt område. Alle registrerte tomter er anmerket på kartet. Du kan dermed få et raskt overblikk over de tomtene som er tilgjengelig i området som er aktuelt for deg. Du kan få informasjon og se bilder fra hvert enkelt område, samt finne kontaktinformasjon og eventuelt en lenke videre inn til feltets egne nettsider.Lageroversikt.no

Lageroversikt.no har som mål å gi en oversikt over hvilke lagermuligheter som finnes i nærheten av brukeren. Her kan han velga hva slags lagringsbehov han har - enten det er campingvognen som skal vinterlagres, flyttelasset som skal mellomlagres, eller det er plassmangel som følge av flytting fra hus til leilighet.Dataoversikt.no

Dataoversikt.no håndterer informasjonsflyt og logistikk. Timeregistrering, ordretyring, avviksoppfølging, og all slags loggføring gjør du enkelt i denne løsningen.