Løsninger

Datasense er vår egenutviklede plattform for informasjonsflyt. Systemet danner navet i din digitale kommunikasjon, og data samles inn gjennom alt fra elektroniske skjema, til webroboter og IoT-hub’er.

Systemet er motoren i flere av våre løsninger:

  • tomteoversikt.no
  • lageroversikt.no
  • dataoversikt
  • datasense