Lageroversikt.no

Er det tilfeldig hvem som finner deg?

De fleste bedrifter og privatpersoner har av og til behov for lagerplass for en lengre eller kortere periode. Det er da tilfeldig hvilke alternativer de kommer over, gjennom bekjentskaper eller ulike søk på nettet.

Lageroversikt.no har som mål å gi en komplett oversikt. Her kan du angi dine behov, og få en oversikt over relevante lager i din region. Løsningen markedsføres i sosiale medier.