Markedsføring

Hva er den beste markedsføringen for deg?

Markedsføring handler ikke lenger om å ta stilling til bruk av annonse, DM eller brosjyremateriell. Markedsføring handler om å utnytte de digitale mediers dynamikk.

Gjennom god og målrettet markedsføring, gjennom de digitale og sosiale medier, åpner det seg helt nye muligheter til å generere nye leads. Det kreves en helt annen angrepsvinkel i forhold til den tradisjonelle tenkemåten.

Digital markedsføring er enklere, rimeligere, mer målrettet, effektivt og målbart, enn det vi er vant med fra de tradisjonelle markedsføringskanalene. Men for å få noen effekt, er det viktig å gjøre ting riktig. Det får du hjelp til hos oss. Og med følgende byggeklosser skaper vi en bunnsolid relasjon til din målgruppe:

 

Content Marketing. Produser innhold som er originalt, unikt, interessant og delbart. Du vil da spille på lag med både jungeltelegrafen og google.

Sosiale medier. Før i tiden kjøpte man adresselister, bransjekataloger, eller sendte ut uadressert i ønskede regioner. Idag treffer du de som er aktuelle for deg, på medier som f.eks. facebook, og inviterer dem til nettløsningen din.

Nettløsning, navet i din kommunikasjon med omverdenen. Dine leads kommer strømmende fra facebook, twitter eller google-søk. Hvordan tar du imot dem?