Skilt og plakater

Et skilt skal ivareta mange funksjoner, og det er viktig at man er bevisst den betydning og de muligheter som ligger i et skilt. Det er ikke bare det som er skrevet på skiltet som faktisk forteller noe. På samme måte som at kroppsspråket til mennesker utgjør en stor del av det vi formidler, sier utseendet og utformingen av et skilt like mye som det som faktisk er skrevet på skiltet.

  • De fleste er bevisste på at skiltet skal bekrefte overfor den besøkende at man har kommet til riktig sted. I tillegg ønsker man gjerne å orientere om hvilke muligheter og tjenester som befinner seg på stedet.
  • Et skilt har også et indirekte budskap. Gjennom selve utformingen og designet, får mottakeren en ubevisst følelse som er med å forsterke budskapet.

Et skilt skal ikke være skjemmende på sine omgivelser, men gli inn som et naturlig element.