Sosiale medier

Markedsføring via sosiale medier er både veldig enkelt og veldig komplisert. Det er enkelt å komme igang, terskelen er lav, og kostnadene veldig behagelige. Samtidig kan det være litt komplisert å nå ut til riktig målgruppe, å nå ut til flest mulig relevante mottakere. Og man må skaffe seg en god forståelse for hvilken risiko som er knyttet til markedsføring i sosiale medier.

For bedrifter som vurderer å legge sosiale medier inn i sin marketing mix, er det viktig å se de sosiale mediene i sammenheng med andre digitale kanaler. Det er viktig å ha en velfungerende nettside, som blir navet i den digitale markedsføringen. Gjennom gode landingssider kan man skape gode resultater og trigge kjøp eller etablere kontakt.