Om oss

Hva kan vi gjøre for deg?

GB Kommunikasjon leverer tjenester knyttet til markedsføring og informasjonsformidling. For å lykkes med markedsføring idag, må man tenke veldig annerledes enn man gjorde for bare kort tid siden. Digital markedsføring består av helt andre elementer og teknikker enn det vi er kjent med fra tradisjonell markedsføring. Stadig større andeler av markedsføringsbudsjettene brukes på nye kanaler og virkemidler. Dersom man gjør det riktig, kan det bli svært kostnadseffektivt. Vi bistår kundene med å velge de riktige kanalene, og bruke dem på riktig måte.

  • Innholdsproduksjon – tekstinnhold tilpasset den nye mediehverdagen, film og foto med drone.
  • Komplette pakker – inklusive markedsmateriell i form av brosjyrer, foldere, kontorrekvisita, osv.
  • Bransjeløsninger – Ingen bransjer er like, og alle har sine særegenheter og fellestrekk.
  • Datasense – løsninger som digitaliserer administrative rutiner, og etablerer en god dataflyt.

Kompetanse

Med kompetanse både fra IKT-verdenen med både drift og systemutvikling, samt mange års erfaring fra mediebransjen, har vi verdens beste utgangspunkt for å lage gode og fremtidsrettede løsninger.